جلسات متعددی در روزهای گذشته بین وزیر و مدیران فدراسیون فوتبال برگزار شده و حمایت کامل دولتاز برنامه‌های فدراسیون و دیدار با تیم‌های فوتبال مطرح جهان اعلام شد