دمای بالای ۵۰ درجه سانتی گراد ساعت کار ادارات خوزستان را کاهش داد.