روز گذشته سایت باشگاه استقلال خبر داد که آی تی سی مجتبی جباری و پژمان منتظری صادر شده است.