جزییات مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم اعلام شد.